Qui som?

Professionals Socials en la Intervenció del Maltractament (PSIMA) és una associació no lucrativa d'acció social que reuneix psicòlogues i psicòlegs, criminòlogues i criminòlegs i advocats/des conscienciats/des i interessats/des en la prevenció, intervenció, investigació i sensibilització contra la violència en qualsevol de les seues formes i contextos.

PSIMA sorgeix l'any 2009 per iniciativa de diversos professionals vinculats al Departament de Psicologia Social de la Universitat de València interessats a aplicar la investigació a la intervenció comunitària amb l'objectiu de dotar-la de rigorositat i efectivitat. És així, com a través de campanyes de prevenció, programes d'intervenció i cursos de formació per a professionals vol contribuir activament a l'erradicació de la violència.

En PSIMA creiem que el fenomen de la violència ha d'enfocar-se en tota la seua magnitud i complexitat i que una resposta efectiva implica agressors i víctimes. Sota aquest prisma i amb la responsabilitat clara i decidida dels professionals socials i de les Administracions Públiques i Privades, creiem fermament que podem afrontar el problema de la violència i aconseguir l'avanç cap a una societat justa i igualitària.

Organigrama

Òrgans de Govern.

La junta directiva vetlla i orienta a l'organització cap a la consecució dels objectius fundacionals, supervisa i aprova les decisions que afecten els objectius, les estratègies, els plans i les actuacions. Durant l'any 2017 la junta directiva ha estat conformada per:

Presidenta i Representant Legal:

Elena Terreros García. Psicoterapeuta Gestalt, subdirectora i supervisora del Programa Contexto i Doctora en Psicologia. Actualment és docent en la Universitat Internacional de València (VIU) i també una de les psicòlogues de l'equip de’ARA Psicòlegs. Formació en teràpia Gestalt i Sistèmica.

Vicepresidenta:

Mª Victoria Lorenzo López és Doctora en Psicologia, supervisora del Programa Contexto i coautora del "Manual de Intervención con Maltractadores". A més de l'interés per la violència de gènere, ha desenvolupat la seua labor professional amb menors en risc d'exclusió social i violència filio-parental. Actualment és docent en la Universitat Internacional de València (VIU).

Secretària:

Alba Catalá Miñana. Doctora en Psicologia, ha sigut Investigadora del Departament de Psicologia Social de la Universitat de València fins a juny de 2014 i de la Universitat Autònoma de Barcelona com a investigadora post-doctoral en el departament de Psicologia Social en el període de 2015 a 2016. Actualment és docent en la Universitat Internacional de València (VIU). És a més experta en metodologia d'investigació.

Tesorera:

Raquel Conchell Diranzo. Doctora en Psicologia, Psicòloga Escolar i de Serveis Socials en la Mancomunitat del Marquesat i Professora associada en el Departament de Psicologia Social de la Universitat de València.

Estatuts

Per a consultar els estatuts descarregar el següent document adjunt.

Missió, Visió y Valors

Professionals Socials en la Intervenció del Maltractament (PSIMA) és una associació no lucrativa d'acció social que reuneix psicòlogues i psicòlegs, treballadors/es socials, criminòlegs i criminòlogues, educadors/es socials i advocats/des conscienciats/des i interessats/des en:

 • La prevenció, intervenció, investigació i sensibilització contra la violència en qualssevol de les seues formes i contextos.
 • Promoure i fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
 • La prevenció, intervenció, investigació, formació i sensibilització de la violència en els i les menors.
 • Contribuir al desenvolupament cultural.
 • Promoure i fomentar noves masculinitats basades en la igualtat de gènere.
 • La prevenció, intervenció, investigació, formació i sensibilització de la violència en persones amb diversitat funcional (sensorial, física i/o intel·lectual).
 • Fomentar activitats de voluntariat i participació social. Incidint en la promoció d'actituds i valors igualitaris en les persones voluntàries.
 • Realitzar campanyes de sensibilització en matèria de violència de gènere.

PSIMA sorgeix l'any 2009 per iniciativa de persones professionals vinculades al Departament de Psicologia Social de la Universitat de València interessades a aplicar la investigació a la intervenció comunitària amb l'objectiu de dotar-la de rigorositat i efectivitat i, al mateix temps, buscar un major impacte en aquesta. És així, com a través de campanyes de prevenció, programes d'intervenció i cursos de formació per a professionals, l'associació pretén contribuir activament a l'erradicació de la violència.

En PSIMA creiem que el fenomen de la violència ha d'enfocar-se en tota la seua magnitud i complexitat i que una resposta efectiva implica intervencions tant amb les víctimes com amb els agressors. Des d'aquesta perspectiva i amb la responsabilitat clara i decidida de les i els professionals socials i de les Administracions Públiques i Privades, creiem fermament que podem afrontar el problema de la violència i aconseguir l'avanç cap a una societat justa, igualitària i lliure de violència.

Col·laboradors i finançadors

Col·laboradors:

 • Universitat de València.
 • Serveis Socials Penitenciaris de la Ciutat de València.
 • Associació PSIMA.

Finançadors:

 • Ajuntament de València.
 • Generalitat Valenciana.
 • Universitat de València.
 • Obra Social “La Caixa”.
 • Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Memòria d'Activitats

Per a consultar les memòries d'activitats descarregar els adjunts:

Memòria econòmica

Per a consultar les memòries econòmiques descarregar sobre els adjunts:

Codi de conducta i bones pràctiques

L’Associació PSIMA conta amb un codi de conducta i bones pràctiques que ofereix les indicacions per a la seua bona gestió.