La formació i sensibilització constitueix un dels objectius principals del Programa Contexto. Per això, es realitzen activitats de formació específica per a estudiants o professionals de la intervenció psicològica i/o de la intervenció social.

Prácticum Professional

La formació a futurs professionals constitueix un dels objectius prioritaris del Programa Contexto. S'ofereix un espai en el qual ampliar coneixements teòrics i pràctics en la intervenció amb agressors.

 

Voluntariat

Contexto compta amb un espai perquè persones conscienciades en la necessitat d'eliminar la violència de gènere puguen col·laborar en els diferents projectes que es desenvolupen. A causa de la dificultat del col·lectiu amb el qual es treballa, les persones voluntàries han de realitzar una formació específica en intervenció amb agressors. En este sentit, la formació és pràctica i es realitza en el desenvolupament de la pròpia activitat.

Sensibilització

La sensibilització i divulgació en matèria de prevenció de la violència de gènere és molt important per al Programa Contexto. Per això es realitzen diferents activitats de transferència del coneixement adquirit tant en la pràctica professional, com en les diferents investigacions que es desenvolupen.

Plataforma de Formació

Des de l'any 2013 es proporciona una formació teoricopràctica en violència de gènere i intervenció amb agressors. És un espai d'aprenentatge on l'alumnat forma part del procés de manera activa i directa, combinant el treball autònom i les classes presencials.

La formació també inclou una aproximació al Pla Motivacional Individualitzat. Eina del Programa Contexto dissenyada per a afavorir l'adherència a la intervenció i la motivació al canvi.

Consta de 60 hores de formació, l'objectiu de la qual és preparar a professionals o futurs.

professionals en intervenció psicosocial amb poblacions altament resistents al canvi, a través de diferents enfocaments teòrics en els quals es pretén establir una base teòrica prenent com a referència la intervenció en violència de gènere a través del treball amb l'agressor.

En finalitzar la formació es proporciona un certificat.

Esta formación pretén que l’alumnat:
  1. Adquirir coneixements teòrics basats en la literatura científica especialitzada en violència de gènere.
  2. Ser conscient de la necessitat de la intervenció basada en evidència científica.
  3. Coneixer els programes i eines existents en l'àmbit d'intervenció amb agressors.
  4. Desenvolupar habilitats i destreses per a treballar amb persones altament resistents a la intervenció mitjançant el maneig d'eines motivacionals.
  5. Coneixer en profunditat i aprendre a manejar les eines d'avaluació en l'àmbit de la intervenció amb agressors.
  6. Adquirir experiència pràctica en la intervenció en violència de gènere

Formacions disponibles

Edicions de la Formació