Formació en Contexto

Un dels requisits clau per a la intervenció amb agressors és que els i les pròpies professionals que realitzen la intervenció en aquest tipus de programes tinguen una formació especialitzada en violència de gènere. Per tant, el segon objectiu general i fonamental del Programa Contexto és la formació de professionals especialitzades en la intervenció específica amb homes condemnats per violència de gènere.

Proporcionem una formació teòric-pràctica especialitzada i rigorosa en violència de gènere i intervenció amb agressors per a totes les persones que col·laboren en el projecte i estudiants en pràctiques.

La formació que aportem pretén que l’alumnat:
  1. Adquirisca coneixements teòrics basats en la literatura científica especialitzada en violència de gènere.
  2. Siga conscient de la necessitat de la intervenció basada en l’evidència científica.
  3. Conega els programes i ferramentes existents en l’àmbit de la intervenció amb agressors.
  4. Desenvolupe habilitats i destreses per a treballar amb persones altament resistents a la intervenció mitjançant el maneig de ferramentes motivacionals.
  5. Conega en profunditat i aprenga a utilitzar les ferramentes d’avaluació en l’àmbit de la intervenció amb agressors.
  6. Adquirisca experiència pràctica en la intervenció en violència de gènere.

Fins el moment actual són més de 300 les persones recentment graduades, estudiants de màster i professionals que s’han format a través del Programa Contexto.