Investigació en Contexto

Són eficaços els programes d’intervenció amb homes que exerceixen violència en les seues relacions de parella? Quins elements influeixen en la reducció de la conducta violenta? Des del Programa Contexto hem adquirit el compromís de buscar resposta a aquestes i altres qüestions mitjançant mètodes rigorosos d’investigació.

En el Programa Contexto som conscients de la importància de garantir que la intervenció amb els homes que exerceixen conductes de maltractament en les seues relacions de parella estiga basada en l’evidència científica disponible, siga efectiva i contribuïsca a la seguretat de les dones; així com oferir ferramentes efectives als agressors per a que puguen establir relacions positives i lliures de violència. Per això, un dels nostres compromisos és avançar en el coneixement disponible sobre què funciona i què no funciona en la intervenció amb homes que exerceixen violència en les relacions de parella. Així, el nostre objectiu és previndre la violència mitjançant estratègies vàlides a partir de mètodes de investigació rigorosos. Basant-nos en la literatura científica nacional i internacional, estem desenvolupant varies línies de investigació per a comprovar la eficàcia del nostre programa i incloure les estratègies més innovadores, així com oferir a la societat i comunitat científica avanços en l’àmbit de la intervenció amb agressors.

Són nombrosos els reptes i qüestions a les quals ens agradaria poder donar resposta; els programes de intervenció amb homes que utilitzen la violència contra la seua parella o ex-parella son eficaços?, redueixen realment la probabilitat de posteriors actes d’agressió contra les dones?, existeixen alguns mètodes o estratègies de intervenció més efectius que altres?. Si són efectius, quins elements són els que produeixen el canvi?, són necessaris programes de intervenció específics per a distints tipus d’agressors?, tenen que ser programes sensibles a les diferències culturals?, és necessari que els programes d’intervenció atenguen específicament els principals factors de risc?, quina influència té el grup d’intervenció en el canvi dels participants?. Per poder donar resposta a aquest tipus de qüestions de forma rigorosa, l’equip ha iniciat diferents línies d’investigació i publica en revistes científiques els resultats que s’han obtingut.

Equip d'investigació

Marisol Lila

CATEDRÀTICA DE PSICOLOGIA SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Compta amb una dilatada experiència en l’àmbit de la violència de gènere, així com nombrosos treballs centrats específicament en l’estudi i intervenció amb homes condemnats per violència de gènere. Actualment, el seu treball es centra en l’estudi dels factors psicosocials implicats en la violència de gènere i l’avaluació i millora de l’efectivitat dels programes d’intervenció amb maltractadors. La professora Lila ha publicat un ampli nombre d’articles científics en revistes de referència internacional. Ha participat i ha sigut investigadora principal de nombrosos projectes d’investigació. Actualment és Editora Associada de la revista Psychosocial Intervention.

Enrique Gracia

CATEDRÀTIC DE PSICOLOGIA SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Dirigeix un grup d’investigació VIO-Strategy (estratègies avançades d’investigació en violència familiar i de gènere) en la Universitat de València. La violència de gènere és actualment un tema central en la seua activitat investigadora. Ocupen un lloc destacat en aquest àmbit el anàlisis de les percepcions i actituds socials cap a la violència de gènere, l’acceptabilitat d’aquest tipus de violència, les actituds públiques cap a la intervenció en casos de violència de parella, les actituds de culpabilització de les víctimes i la epidemiologia espacial de la violència de gènere. El professor Gracia ha publicat un ampli nombre d’articles científics en revistes de referència internacional. És també autor de nombrosos llibres i capítols de llibre. Ha participat i ha sigut investigador principal de nombrosos projectes d’investigació. Actualment és Editor-in-Chief de la revista Psychosocial Intervention.

Luis Moya Albiol

CATEDRÀTIC DE PSICOBIOLOGIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Dirigeix el grup d’investigació ‘Neurociència Social’, centrat tant en l’estudi de l’estrès social i la violència, com en el de la cooperació, la neurofelicitat i la empatia. Actualment du a terme investigacions sobre el perfil psicofisiològic i neuropsicològic d’homes penats per violència contra la dona en les relacions de parella home-dona, en estreta col·laboració amb la professora Marisol Lila. Es tracta d’estudis pioners en la temàtica, afegint una visió neurocientífica a les investigacions realitzades des de la epidemiologia, la psicologia social i la psicologia clínica entre altres àrees de coneixement. Ha publicat nombrosos llibres i treballs en revistes científiques, dirigit diversos projectes d’investigació i tesis doctorals.

Ángel Romero Martínez

PROFESSOR TITULAR DE PSICOBIOLOGIA, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Doctor en neurociències per la Universitat de València i Professor Titular de Psicobiologia en aquesta universitat. Forma part de l’equip de Neurociència Social, l’activitat investigadora del qual s’adscriu al Departament de Psicobiologia en la Facultat de Psicologia. La seua carrera professional està dirigida a l’àmbit de la investigació del comportament humà des d’una perspectiva psicobiològica, principalment estudiant la forma en que les variables neuropsicològiques, hormonals i psicofisiològiques subjauen a la perpetració de la violència i al risc de reincidència dels homes penats per violència contra la dona en les relacions de parella home-dona. Ha publicat el seu treball en revistes científiques nacionals i internacionals i ha escrit diversos capítols de llibre. Així mateix, ha compaginat aquestes tasques amb la direcció i co-direcció de tesis doctorals, de màster i grau, així com exercit tasques de gestió.

Raquel Conchell

PROFESSORA AJUDANT DOCTORA D’EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Doctora en Psicologia, actualment investiga sobre la violència contra la dona en les relacions de parella, centrant el seu interès en les actituds socials davant aquesta forma de violència i en la intervenció amb maltractadors. Ha col·laborat en diferents projectes d’I+D, ha participat en congressos científics nacionals i internacionals i en la difusió de la investigació a través de xerrades i articles científics.

Alba Catalá-Miñana

DOCTORA EN PSICOLOGIA, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Actualment és psicòloga especialitzada en prevenció de la violència en les relacions de parella en l’Associació PSIMA. Combina la seua labor professional amb la investigació en el mateix àmbit, centrant-se en l’estudi dels factors de risc que poden influir en l’ús de la violència, així com les variables que poden millorar l’eficàcia dels programes d’intervenció amb agressors.

Viviana Vargas

DOCTORA EN PSICOLOGIA, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Integrant de l’equip d’investigació VIO-Strategy, centrat en l’estudi dels processos socials implicats en la violència en l’àmbit familiar. El seu interès en la investigació s’ha centrat en la relació entre immigració i violència contra la parella.

Elena Terreros García

DOCTORA EN PSICOLOGIA, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Amplia experiència en la intervenció amb homes que exerceixen o han exercit violència contra la dona en les relacions de parella. El seu interès en la investigació es centra en la millora de l’efectivitat dels programes d’investigació amb aquesta població. Especialment en el disseny i avaluació de les ferramentes que fomenten la motivació al canvi d’actituds i conductes violentes.

Mª Victoria Lorenzo López

DOCTORA EN PSICOLOGIA, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Compta amb una dilatada experiència en la intervenció amb joves en risc d’exclusió social i és docent del màster de violència de gènere de la Universitat Internacional de València. Actualment centra el seu interès en la investigació sobre el disseny i avaluació dels programes d’intervenció en violència de gènere dirigits a joves i adolescents.

Miriam Marco

PROFESSORA AJUDANT DOCTORA DE PSICOLOGIA SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

La seua investigació es centra en estudiar els patrons espacials de la violència contra la dona en les relacions de parella, analitzant si existeixen àrees de la ciutat de València amb major risc i les característiques del veïnat que presenten aquestes àrees, així com la seua relació amb altres formes de violència com el maltractament infantil. Ha participat en diferents projectes d’I+D, i ha presentat els seus treballs en diferents congressos tant nacionals com internacionals.

Manuel Martín-Fernández

PROFESSOR AJUDANT DOCTOR DE METODOLOGIA Y PSICOLOGIA SOCIAL DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE MADRID

Integrant del grup d’investigació VIO-Strategy, centrat en l’estudi dels processos socials implicats en la violència en l’àmbit familiar. Expert en metodologia de les ciències del comportament i en estadística bayesiana, actualment investigant sobre l’avaluació intercultural i el modelat estadístic de les actituds cap a la violència contra la dona dins de la parella.

Faraj A. Santirso

DOCTOR EN PSICOLOGIA, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Integrant de l’equip d’investigació VIO-Strategy, centrat en l’estudi de l’eficàcia de les estratègies motivacionals en la intervenció amb homes condemnats per violència de gènere, i en l’avaluació observacional d’indicadors pròxims de l’eficàcia de la intervenció com l’aliança terapèutica i les conductes pro-terapèutiques. Ha participat en diferents projectes d’investigació i congressos científics nacionals i internacionals.