<< Notícies

Combatent la Violència Contra les Dones: La Xarxa Europea “Work With Perpetrators Of Domestic Violence” Celebra el Reforç de les Normes d'Imposició de Penes i Rehabilitació dels Agressors i Insta que s'Adopte la Proposta de Directiva

Amb la proposta de Directiva per a combatre la violència contra les dones i la violència de gènere, la Unió Europea (UE) té l'oportunitat de destacar la importància de responsabilitzar als agressors i prioritzar la seua rehabilitació.

"Una de cada tres dones de la UE ha patit violència física o sexual des dels 15 anys. Una de cada dues dones ha patit assetjament sexual. Aquesta setmana el Ple del Parlament Europeu aprovarà el mandat per a entaular negociacions sobre la molt esperada Proposta de Directiva de la Comissió per a combatre el fenomen alarmant de la violència contra les dones. Per fi estem un pas més prop d'acordar una llei per a fer front a aquesta tragèdia social i enviar un missatge clar a totes les víctimes de la violència de gènere en tota la UE", afirma Beatrice Covassi, MEP (S&D, Itàlia).

La proposta de Directiva destaca la necessitat urgent de mesures rigoroses i programes integrals per a abordar les causes fonamentals de la violència de gènere, emfatitzant la importància dels serveis especialitzats de suport a les dones durant crisis i estats d'emergència.

Reconeixent la importància de la rehabilitació en la prevenció de nous actes de violència, la proposta de Directiva sol·licita establir programes d'intervenció amb estàndards mínims i bones pràctiques. Aquests programes han de prioritzar el suport a les víctimes, realitzar avaluacions exhaustives del risc dels agressors i operar dins de xarxes multiinstitucionals per a augmentar la seua eficàcia i seguretat. A més, la Directiva destaca la col·laboració amb serveis de suport especialitzats, com a refugis, centres de crisis per violació, centres d'assessorament i atenció a casos de violència sexual, centres LGBTQI i línies telefòniques d'ajuda. En treballar al costat d'aquests serveis, els programes d'intervenció poden adoptar un enfocament holístic per a abordar la violència de gènere, considerant les necessitats de les víctimes i la responsabilitat dels agressors.

La proposta de Directiva destaca que els programes d'intervenció han de seguir unes directrius estrictes per a avaluar els resultats, assegurant la seua eficàcia i promovent millores contínues. En aquesta línia, s'anima als Estats membre a cooperar amb l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE) per a establir normes i pautes comunes, fomentant un enfocament global i harmonitzat en tota la Unió Europea.

A més d'enfocar-se en la rehabilitació dels agressors, la Directiva reconeix el paper crucial dels serveis de suport especialitzats en moments de crisis i emergència, incloent-hi les crisis sanitàries. Els refugis, centres d'assessorament i línies telefòniques d'ajuda són un salvavides per a les supervivents, brindant-los suport i protecció crucial quan estan més vulnerables.

WWP EN urgeix als Estats membre a destinar recursos adequats per a oferir aquests serveis de suport essencials, brindant a les supervivents atenció i assistència integral. En invertir en la seua disponibilitat i accessibilitat, els Estats membre poden assegurar que les supervivents tinguen l'ajuda necessària per a reconstruir les seues vides i trencar el cicle de la violència.

La proposta de Directiva representa un pas crucial en els esforços per a combatre la violència contra les dones. En posar èmfasi en la rehabilitació dels agressors i establir estàndards estrictes, té com a objectiu crear una Europa més segura, lliure de tota forma de violència.

Mentre celebrem aquesta proposta transcendental, és crucial que la Directiva siga adoptada i aplicada ràpidament, incloent-hi normes més estrictes d'imposició de penes i programes sòlids de rehabilitació. Només d'aquesta manera podem assegurar justícia per a les supervivents, previndre futurs actes de violència i promoure una societat que valore el respecte, l'empatia i la igualtat.

Sobre WWP EN
La xarxa europea “The European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence (WWP EN)” és una organització paraigua que reuneix 69 membres de 34 països europeus. Entre els seus membres es troben programes per a agressors, investigadors i serveis de suport a les víctimes. La xarxa se centra en posar fi a la violència de gènere i responsabilitzar als agressors de les seues accions. Més informació en: https://www.work-with-perpetrators.eu/about/press

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *